İmar Barışı Nedir? Nasıl Yararlanılır?

İmar Barışı Nedir? Nasıl Yararlanılır?

İmar Barışından faydalanmak yapı kayıt belgesi almak , kaçak ve ruhsata aykırı yapılmış birimlerin yasallaşması bitmeyen kooperatiflerin bitirilmesi ve hakkınızdaki tüm yıkım , para cezalarından kurtulmak için bizimle iletişime geçiniz. Detaylı açıklamalar sayfanın altındadır.

İMAR BARIŞI VE AÇIKLAMASI

NEMLİ DUYURUMUZ : RUHSATI OLMAYAN VEYA RUHSATA AYKIRI YAPILMIŞ YAPISINA KAT MÜLKİYETİ (İSKAN) ALMAK İSTEYEN MAL SAHİPLERİ İÇİN YAPI KAYIT BELGESİ ALMAK YETERLİ DEĞİLDİR !! KAT MÜLKİYETİ TESİSİNİN YAPILMASI İÇİN YAPINIZIN MİMARİ PROJESİNİN ÇİZİLMİŞ VE HARİTA İŞLEMLERİNİN YAPILMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. BUNUN BİZDEN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ŞAHISLAR VEYA YETKİSİZ KİŞİLER TARAFINDAN YAPILAN YANLIŞ BAŞVURULAR KAT MÜLKİYETİ TESİSİ YAPILIRKEN SORUN ÇIKARMAKTADIR. YAPI KAYIT BELGENİZİ ALDIKTAN SONRA KAT MÜLKİYETİ (İSKAN) ALAMAYABİLİRSİNİZ. BU YÜZDEN BAŞVURULARINIZI FİRMAMIZ GİBİ YETKİLİ KURULUŞLAR ÜZERİNDEN YAPARSANIZ TAPU BAŞVURULARINIZDA SORUN YAŞAMAZSINIZ.

1-Hangi yapılar faydalanacak? 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış yapılar imar barışından yararlanacak.

2-Kaç yapı faydalanacak? Türkiye’de bağımsız yapı sayısı yaklaşık 9 milyon 554 bin, bağımsız birim sayısı da 26 milyon 358 bin civarında. Türkiye’deki bağımsız birimlerin (konut-işyeri) yaklaşık yüzde 50’sinde imara aykırılık olduğu açıklandı. Bu durumda 13 milyon yapı sorunlu.

3-Herhangi bir ödeme yapılacak mı? Yapının arsa emlak beyan değeri ve Yapı değerinin toplamının konutlarda yüzde 3’ü, işyerlerinde yüzde 5’i Bakanlıkça belirlenen hesaplara harç olarak ödenecek.Ancak cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis işlemi yapılması isteniyorsa bu bedel Tapuya bir kere daha ödenecek.

4-Bedeli kim belirleyecek? Yapı Kayıt Belgesi Bedelleri Kanun Kapsamında tarafımızca hesaplanarak belirlenecek ve Bakanlıkça belirlenen hesaplara harç olarak ödenecek. Bedelleri artırmaya, düşürmeye, kademelendirmeye veya başvuru süresini uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

İmar Barışı ve Maddelerinin Devamı

5-Başvuru nereye yapılacak? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yetkilendirilmiş kuruluşumuza başvuru yapılacak.

6-Başvuru nasıl yapılacak? Vatandaş kendi rızasıyla müracaatını yapacak. Vatandaşın beyanı esas alınacak.

7-İmar barışında son başvuru tarihi ne zaman? Son gün 31 Ekim 20018 olarak belirlendi. Ancak Bakanlar Kurulu’nun bu süreyi 1 yıl uzatma hakkı var.

8-Başvuru sonrasında bir belge alınacak mı? Başvuru sonrasında vatandaşa ‘yapı kayıt belgesi’ verilecek.

9-2017 sonrası yapıların durumu ne olacak? Bu tarihten sonrasıyla ilgili en ağır cezalar gündeme gelecek. Bu cezaların içinde hapis cezası da olacak.

İmar Barışı

10-Yapı Kayıt Belgesi ne tür avantaj sağlayacak? Kayıt belgesi bedelini ödedikten sonra vatandaş; elektrik, su, doğalgaz gibi kamu hizmetlerinden rahatça yararlanacak.Tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti alabilecek. Yıkım kararları ve idari para cezaları iptal edilcek.

11-Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerli olacak? Yapı Kayıt Belgesi yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli. Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda imar mevzuatı hükümleri uygulanacak.

12-İmar barışı ile kat mülkiyeti alınabilecek mi? Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi’nin ve maliklerin  muvaffakiyetinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kat mülkiyeti tesis edilebilecek.

13-Bina, Hazine arazisi üzerindeyse ne olacak? Hazineye ait arazi üzerine inşa edilmiş olması halinde bu taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tahsis edilecek. Yapı Kayıt Belgesi sahipleriyle, bunların kanuni veya akdi hedeflerinin talepleri üzerine taşınmazlar bakanlıkça rayiç bedel üzerinden satılacak.

14-Kat irtifakı yoksa ne olacak? Kat irtifakı kurulamamışsa kat sahiplerinin % 50’yi aşan bir oranda müracaatları olursa kat irtifakına geçebilecekler. Kat mülkiyetini ayrı ayrı kurabilecekler. Herkes arsadan tapu yerine, dairesinin tapusunun sahibi olmuş olacak.

15-Yıkım kararı varsa ne olacak? İdari para cezaları varsa bunlar düşecek.

Af mı geldi? Yapılan ‘imar affı’ değil ‘imar barışı’. Yapı kayıt belgesi bu yapıların yenilenmesi halinde sahibine bir hak sağlamıyor, bir müktesep oluşturmuyor. Eğer yapı sahibi, yapıyı yıkıp da yeniden yapmak istiyorsa belediyeye müracaat edecek. Hali hazırdaki fazlalığı veyahut da aykırılığı legal hale getirip de yeni bir hak sağlayarak, yıkıp aynısını yapacak imkan verilmiyor.

16-İhtilaf bitiyor mu? Yapı kayıt belgesiyle vatandaş devletiyle artık helalleşiyor, rızalaşıyor, barışıyor. Soruşturmalar, mahkemelik durumlar, ihtilaflar tamamıyla bitiyor.

İmar Barışı ve Maddeleri

17-Partizanlık olacak mı? Bazı belediye başkanlarının partisinden olmayanlara yönelik olumsuz tavırları düzenlemeyle ortadan kalkıyor.

18-Devlete külfet mi getiriyor? Hazine arazisi vatandaşa en uygun bedelle satıldığı için için bir taraftan Hazine kazanmış oluyor. Bir taraftan da vatandaş kendi evini, iş yerini yasallaştırıyor. Bunu gerekirse bankalar nezdinde bir değer haline geldiği için ekonomik olarak da kullanabiliyor.

19-Devletin kazancı ne olacak? Vatandaşın müracaatıyla gelirin düzeyi ortaya çıkacak. Ancak beklenti 40-50 milyarlar TL seviyesinde bir gelirin elde edileceği yönünde.

20-Elde edilen gelirler nerede kullanılacak? Elde edilen  bedelin kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık için kullanılacak. İmar barışından elde edilecek gelir belediyelere sıfıra yakın faizli, 3 yıl ödemesiz olarak kullandırılacak.

İmar Barışı TBMM Genel Kurulunda Görüşülerek Yasalaştı

11 Mayıs 2018

TBMM Genel Kurulunda, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, kabul edildi. Kabul edilen kanunlar arasında, imar barışına ilişkin düzenlemeler de içeriyor.
Buna göre, afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız; ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması, dönüşüm projelerine finans sağlanarak dönüşümün daha hızlı ve etkin yapılması amacıyla 31 Aralık 2017’den önce inşa edilen yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31 Aralık 2018’e kadar başvurulması ve gerekli şartların yerine getirilmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek.

Yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu, diğer hususlar bakanlıkça hazırlanan Yapı Kayıt Sistemi’ne, yapı sahibinin beyanına göre kaydedilecek.
Yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 oranında alınacak kayıt bedeli, başvuru sahibi tarafından genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kullanılmak üzere kaydedilen gelirler karşılığı bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu ödenek dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılarak kullanılacak.
Bakanlar Kurulu, kayıt bedeline ilişkin oranı iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, yapının niteliğine ve bölgelere göre kademelendirmeye ve başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

YIKIM KARARLARI İPTAL EDİLECEK VE İMAR BARIŞI

Yapı Kayıt Belgesi, yapının kullanım amacına yönelik olacak. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.
Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.
Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi alamamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesinin ve maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek. Bu durumda belirtilen bedelin iki katı ödenecek.
Kat mülkiyetine geçilmiş olması Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un ek 1. maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmeyecek.
Belirtilen yapılarda kentsel dönüşüm yapılması halinde Yapı Kayıt Belgesi aranacak.

RAYİÇ BEDEL ÜZERİNDEN SATILACAK – İMAR BARIŞI

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar bakanlığa tahsis edilecek.

Söz konusu belge sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine taşınmazlar bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak. Gelirler, bütçeye gelir kaydedilecek.
Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile Hazine’ye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar, bu hükümlerden yararlanamayacak.
Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak.
Bu belge, düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak.
Yapının depreme dayanıklılığı, malikin sorumluluğunda bulunacak.
“İmar barışı” düzenlemesi, İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlarda uygulanmayacak. Genel Kurul’da verilen önergeyle, Gelibolu Yarımadasındaki Tarihi Alan da bu kapsam içine alındı.

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ KİRALANABİLECEK VE İMAR BARIŞI

İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerini en az 3 yıldan beri tarımsal amaçla kullandığı 31 Aralık 2017’den önce bakanlıkça tespit edilen ve başvuru tarihi itibarıyla kullanımları sürenlerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde bu arazileri doğrudan kiralamak için başvuruda bulunanlara, ecrimisil borçları bulunmaması şartıyla, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilecek.
Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi tekrar uzatılabilecek veya bu araziler 10 yıllık kullanımını müteakip kiracılara doğrudan satılabilecek.

“İmar Barışı Nedir? Nasıl Yararlanılır?” üzerine 1 yorum.

  1. Ahmet Bey,
    Kadıköy’den bina satın almak istiyorum. Meydana yakın olması önceliğim. Fiyat bilgisini ve mekanları bana atabilir misiniz?

Bir cevap yazın